KalíšekGrand

Kalíšek grand  je ideálním systémem pro sledování provozu lihovaru. Eviduje celý proces výroby destilátu od příjmu ovoce od dodavatele až po prodej odběratelům i koncovým zákazníkům. Provozovatel lihovaru tak získá detailní přehled o stavu zásob, výtěžnosti ovoce od jednotlivých dodavatelů a tím i podklady pro analýzy výhodnosti jednotlivých produktů a tedy i prostor pro budoucí plánování a optimalizace ve výrobě. Kalíšek také značně usnadní práci spojenou s vedením evidencí a podkladů pro kontroly celní správy.
V neposlední řadě pak nejnovější povinnosti spojené s povinným hlášením denních prodejů pomocí ORO.
Kalíšek dokáže zaznamenat vše, co v lihovaru děláte v nezměněné podobě, nic se pro Vás tedy nezmění krom úspory práce a času.
 • Automatizované denní hlášení prodejů na ORO
 • Komisní prodej
 • Podklady pro kontroly celní správy
 • Výpočty lihovitosti
 • Tisk stvrzenek pro zákazníky
 • EET

 

Novinky:

Build 312 (21.08.2020)
=======================
– oprava implicitního filtru podle pokladny v přehledu Deník tržeb pěst. pálení

Build 311 (07.07.2020)
=======================
– nová kartotéka Normované ztráty lihu (Lihovar/Normované ztráty lihu) s evidencí provedených odečtů ztráty lihu dle jednotlivých typů
– nastavení použití jednotlivých typů odečtů ztráty lihu v kartotéce „Uživatelské nastavení programu/Ostatní nastavení/Normované ztráty lihu“
– kartotéka Lahvování vyrobeného alkoholu (Lihovar/Lahvování) rozšířena o implementaci Stáčecí ztráty lihu
– kartotéka Přelévání alkoholu mezi tanky (Lihovar/Přelévání tanků) rozšířena o implementaci Manipulační ztráty lihu
– aplikace rozšířena automatický o test a započítání skladovací ztrátu lihu každých 60min
– kartotéka Alkohol – nádoby (Sklady pálenice lihovar/Alkohol) rozšířena o evidenci, zda se jedná o dřevěnou nádobu
– kartotéka Ceny zboží (Sklad/Ceny zboží) rozšířena o evidenci, zda se jedná o emulzní likér

Build 310 (16.06.2020)
=======================
– vyřazení stornovaných výdejů z přehledu tržeb pěstitelského pálení
– datum a čas pálení je možné aktualizovat při uložení pálení
– nastavení chování datumu pálení lze v kartotéce „Uživatelské nastavení programu/Pěst. pálení/Ostatní“ volba „Automatická aktualizace datumu pálení“
– přidána možnost nastavení specifické pokladny pro výdej alkoholu pro pěstitelské pálení
– nastavení pokladny je v kartotéce „Uživatelské nastavení programu/Pěst. pálení/Ostatní/Výdej alkoholu, stvrzenky“ volba „Pokladna pro výdej alkoholu“; změnu může provést pouze administrátor

Build 309 (31.01.2020)
=======================
– nové tiskové sestavy v kartotéce Kvas s přehledem pěstitelů v nádobě s kvasem; Tisk obsahu nádrže kvasu a Tisk obsahu všech naplněných nádrží s kvasem
– nová kartotéka Záznam průběhu pálení určená pro rozšíření záznamu pálení o evidenci teploty lihovitosti a stavu KLM každou hodinu pálení
– Možnost přiřazení nepárovaného průběhu pálení při uložení nového pálení

Build 308 (19.11.2019)
=======================
– možnost vydávat alkohol i z minulé sezony v kartotéce Evidence pěstitelů

Build 307 (22.08.2019)
=======================
– servisní funkce pro odeslání EET hlášení v kartotéce EET – pouze pro Administrátora
– oprava filtru v kartotéce Kniha lihovarníka

——————————————————————————–

Build 306 (16.08.2019)
=======================
– oprava chyby EET v pěstitelském pálení – neodesílá se spotřební daň a částka za vodu na ředění
– nová funkce Storno EET hlášení v kartotéce EET

——————————————————————————–

Build 305 (22.07.2019)
=======================
– mezní hodnoty parametrů EET; min. doba opakovaného odeslání 5 minut
– mezní hodnoty parametrů EET; max. doba opakovaného odeslání 960 minut
– nový parametr Nepoužívat opakované odeslání
– oprava evidence RČ u zákazníka narozeného 29.února
– oprava tisková sestavy Deník tržeb pěstitelského pálení zobrazení čísla dokladu od – do
– Denní přehled prodeje – setřídění dle datumu prodeje
– Deník tržeb – setřídění čísel dokladů podle datumu prodeje
– Pěstitelé a jejich vypálený alkohol (záložka Sklady pálenice/lihovar) – nová kartotéka se seznamem naplněných tanků dle pěstitelů a jejich vypáleného alkoholu, s exportem a tiskovou sestavou

——————————————————————————–

Build 304 (19. 01. 2019)
=======================
– Uložit do … – přidá koncovky soubory dle vybraného formátu
– Denní přehled prodeje – oprava filtru tento měsíc kde obsahuje poslední den v měsíci.

Build 303 (02. 08. 2018)
=======================

Build 302 (26. 06. 2018)
=======================
– Pro ředění se (nově) ukládá do DB i množství vody k ředění i když je cena vody 0 Kč – aby se toto mohlo tisknout na výdejce
– EET lze vypnout i samostatně pro PěPal
– zrušeno EET pro karetní operace
– šablony pro Knihu lihovarníka opraveny, aby nevynechávaly řádky mezi jednotlivými daty

Build 301 (24. 05. 2018)
=======================

– Rozšíření obrazovek Evidence pěstitelů a Zákazníci o vyplnění implicitního datumu souhlasu GDPR.

Build 300 (18. 05. 2018)
=======================

– Rozšíření obrazovek Evidence pěstitelů a Zákazníci o evidenci Souhlas-u se zpracováním osobních údajů (GDPR) a to o položky Souhlas se zpracováním osobních údajů ANO/NE a datum souhlasu. V kartotéce Zákazníci rozšířen i filtr.

Build 296 (18. 01. 2018)
=======================
– ORO export ve verzi pro Lihovary je doplněn o náhradu nepovolených znaků i v názvu zákazníka – rozšíření funkčnosti z b.290
– Denní přehled prodeje – oprava nesprávného výpočtu minulého měsíce
– Evidence pěstitelů, frame pro Výdej alkoholu – stejně vysoké řádky jako u Příjmu

Build 295 (1. 11. 2017)
=======================
– oprava nefunkčního zapisování konf. parametrů pro PěPal (Výdej alkoholu/ stvrzenka, parametry: S detailem pálení, 2x na list A4)
– obrazovka pro Denní přehled prodeje je přístupná i pro PěPal licenci (nejen pro Lihovar), NENÍ pouze pro PěPal Lite
– pro ty, co nemají vyplněno DIČ (= neplátce DPH) do výdeje alkoholu a příjmového dokladu nedávat DPH

Build 294 (19. 9. 2017)
=======================
– oprava výběru dat pro Denní přehled prodeje při výdeji více položek alkoholu

Build 293 (14. 9. 2017)
=======================
– nová obrazovka/export Denní přehled prodeje se seznamem plateb za zboží a výdeje alkoholu dle jednotlivých dokladů pro účetní záznamy (pro prodej alkoholu může být spotřební daň již obsažena v ceně bez DPH, dle nastavení)

Build 291 (18. 8. 2017)
=======================
– EET hlášení se zápornými hodnotami při stornu prodeje/dokladu se provede pouze u provedených EET hlášení (musí být v DB)

Build 290 (15. 6. 2017)
=======================
– zobrazení upozornění, že nebyly odeslány hlášení EET v dané periodě (dle nastavení Kalíšku); v Uživatelském nastavení možnost nastavit periodu i hodnotu na jakou kontrolovat
– možnost vytištění A4 informační vývěsky o provozu EET; nová šablona + tlačítko v Uživatelském nastavení
– funkce odeslání emailu na obrazovce s preview tiskových sestav, např. Stvrzenka výdeje alkoholu. Funkce generuje TXT soubor (s EET atd.) a otevře okno s připraveným emailem pro odeslání. Adresa pro doručení se přebírá z evidence zákazníků. V případě, že není email zákazníka vyplněn je adresa prázdná.
– na místech, kde se dá editovat/zakládat zákazník se při nastavení (odchodu z) položky RČ, v případě že je validní, přednastaví datum narození
– úprava generování XML pro ORO; zpracování nepovolených znaků v XML  pro položky název společnosti a jméno produktu

Build 289 (12. 5. 2017)
=======================
– rozšíření Uživatelského nastavení o možnost definice barev formulářů, záložka Ostatní nastavení
– oprava spuštění EET služby, potvrzení administrátorského oprávnění je požadováno až po spuštění funkce
– rozšíření Uživatelského nastavení o možnost spouštění EET služby po každém startu aplikace
– úprava textů a upřesnění chybových hlášek v rámci EET
– zrychlení volání EET

Build 288 (3. 5. 2017)
=======================
– nastavení offline hlášení EET při výpadku internetu pomocí parametru v nastavení aplikace (nezdržuje pokus o připojení ke webu EET)
– rozšíření Výdeje alkoholu o nastavení offline použití EET

Build 287 (2. 5. 2017)
=======================
– rozšíření Výdeje alkoholu o použití EET při tisku dokladu a A4
– rozšíření šablon PestPalVydejAlkoholu.rtf a PestPalVydejAlkoholu_2x.rtf o identifikaci EET

Build 286
=======================
– nová šablona ProdejZaObdobi.rtf – aby se datum tisklo na 1 řádek (na popud Poněšic)
– odesílání hlášení pro elektronickou evidenci tržeb (EET) a tisk údajů EET na doklady dle nastavení
– kartotéka EET se seznamem hlášení a možností opakovaného hlášení neúspěšných
– rozšíření kartotéky Uživatelské nastavení programu o nastavení hlášení EET
– detailnější rozlišení platby při prodeji zboží – rozdělení na hotově, kartou a převodem (pro které není hlášení EET)
– úprava chování rekapitulace vyúčtování dle nastavení použití evidence EET a přidání nápovědy na jednotlivých tlačítkách

2. 3. 2017

 • Odesílání hlášení pro elektronickou evidenci tržeb (EET) a tisk údajů EET na doklady dle nastavení
 • kartotéka EET se seznamem hlášení a možností opakovaného hlášení neúspěšných
 • automatické odesílání opakovaných hlášení v nastaveném intervalu
 • rozšíření kartotéky Uživatelské nastavení programu o nastavení hlášení EET
 • detailnější rozlišení platby při prodeji zboží – rozdělění na hotově, kartou a převodem (pro které není hlášení EET)
 • úprava chování rekapitulace vyúčtování dle nastavení použití evidence EET a přidání nápovědy na jednotlivých tlačítkách

3. 11. 2016

 • Rozšíření výkazů oznámení registrovaných osob (ORO) o typ CZL003 – Oznámení § 12a.
 • Součet ORO za měsíc v obrazovce Oznámení registrovaných osob rozšířen o údaje z přesunu mezi sklady (byly tam jen prodeje).
 • V exportu pro celníky (EPP export) opravena kontrola plnoletosti (problém u lidí narozených 29. února). Pokud se takové datum narození vyskytlo, nebyl export úplný, přerušil se u zákazníka s tímto datem narození.
 • Základní úpravy pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Úpravy jsou vypnuté, musí ale běžet služba, jinak při startu hlásí program chybu.
 • U obrazovky Uživatelského nastavení je možné nově měnit její velikost (zvětšovat, což se hodí při zvětšeném písmu ve Win)

28. 7. 2016

 • V prodejní obrazovce lze nově vyhledávat i podle aliasu zákazníka.

3. 5. 2016

 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Rozšíření rezervací o výběr linky
 • Do stvrzenky o výdeji alkoholu přidáno rodné číslo a pozemek pěstitele.
 • Automatické plnění nádoby v příjmu ovoce/kvasu po stisknutí klávesy Enter v položce brutto, tára, netto nebo množství.
 • Objednávku pálení (RTF) lze nově tisknout i ve formátu A5.

11. 12. 2015

 • Možnost tisku stvrzenky prodeje zboží ve formátu A4. Zapíná se v uživatelském
  nastavení programu.

23. 10. 2015

 • Kalíšek Vás nově upozorní na nutnost provedení kontrolního nápočtu zčervenáním informačního panelu v hlavní liště programu. Počet dní a protečených litrů se nastavuje v nastavení programu.
 • Nastavení lihového měřidla bylo v Kalíšku doplněno o možnost uvést důvod/typ zásahu (kontrolní,
  technologický)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Velmi se omlouváme, že jsme nuceni Vás obtěžovat touto hláškou. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close