DISPOT

DISPOT je moderní billingový systém primárně určený pro telekomunikační operátory využitelný i pro účtování cloudových služeb.

12 mil.

Každý měsíc oceníme záznamů z ústředen

9 000

vystavených faktur měsíčně

DISPOT je moderní systém billingu, který je primárně určený pro operátory podnikající v prostřední českého telekomunikačního trhu – pro poskytovatele hlasových, datových, internetových služeb a pro nájemce sítě (okruhů). DISPOT zefektivňuje práci odváděnou pro fakturační procesy a je zárukou správného, bezchybného a spolehlivého vyúčtování všech provozovaných služeb operátora koncovému zákazníkovi. Vzhledem ke své obecnosti, modularitě a škálovatelnosti řešení je možné systém využít u všech společností, kde v rámci vystavování faktur svým koncovým zákazníkům zpracovávají rozsáhlá a měřitelná provozní data:

telekomunikace – vyúčtování hlasových služeb, SMS/MMS, internetu, datové konektivity, pronájmy/nájmy okruhů, operátorské odúčtování, pronájmy zařízení, zřizování/rušení služeb, vyúčtování kabelových televizí apod.

energie a voda – vyúčtování dle stavů elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, vyúčtování dodávek tepla apod.

cloud řešení – vyúčtování přenesených dat, využití/použití SW, vyúčtování hostingu (paušál, čas procesoru, objem data) apod.

Výhody systému DISPOT

  • efektivní billingové a fakturační procesy
  • uživatelský komfort
  • operativní zadávání cenových změn
  • pravidelné spolehlivé a monitorované vyúčtování zákazníkům
  • modularita systému = efektivní vynakládání vašich investičních prostředků
  • odpovídá vždy aktuální legislativě
  • modernizace systému a pravidelný upgrade
  • možná integrace s jinými systémy (CRM systém, účetní systémy, tisk a distribuce faktur)

Billingový systém DISPOT je vlajkový SW společnosti TelPro

Komplexnost řešení

název systému je zkratkou z definice databázového informačního systému pro podporu řízení telekomunikační společnosti. V názvu se ukrývá i jeho potenciál. Není to obyčejný fakturační nástroj, ale komplexní systém, zahrnující v modulárním provedení všechny oblasti činnosti operátora, vedoucí k řádnému, včasnému a bezchybnému vyfakturování telekomunikačního provozu. 

Robustnost a konfigurovatelnost

systém obsahuje části obchodní konfigurace, objednávkový systém (spolu s workflow), evidenci portfolia služeb, ceny a ceníky, správu slevových algoritmů a individuálně stanovených cen, kalendář platnosti cen, ceníků, časových pásem a volných dnů a svátků. Systém je navržen tak, aby bylo možné fakturovat v etapách, podle služeb, podle zákazníků, podle regionů. Je možné nastavit takřka libovolnou slevu, nebo individuální cenu služby. Je možné účtovat paušálně, jednorázově, podle velikosti provozu (v jednotkách sekund, minut, kusech apod.). Účtování je prováděno podle platné legislativy, samozřejmostí je možnost stanovení měny a výše daně. 

Spolehlivost a přívětivost:

DISPOT má za sebou více než dvacet let úspěšného a bezchybného provozu v podmínkách jak velkých operátorů, tak i menších a středních poskytovatelů telekomunikačních služeb. Z provozních zkušeností a z individuálních požadavků našich zákazníků (operátorů) vyplýval též doposud rozvoj systému. Nové verze DISPOTU proto neobsahují jen nové individuální požadavky provozovatelů a legislativou určené změny. Při strategii vývoje se pečlivě a systémově věnujeme optimalizaci a vylepšování napsaného kódu s cílem aby byl náš systém rychlý, spolehlivý a uživatelsky příjemný.

Škálovatelnost a cenová dostupnost

modularitou systému zabezpečujeme možnost, aby klient používal pouze tu část systému, kterou pro svoje podnikání potřebuje, čímž dosáhne nejen vlastnosti systému „na míru“, ale též optimalizuje svoje náklady pro pořízení a provoz.

Verze produktu a podpora

DISPOT je pravidelně verzovaný produkt. V současné době uvádíme na trh již verzi 9.1 a každý další rok nejméně tři další verze přibývají. Proto je k tomuto produktu je ze strany TelPro standardně nabízena celá řada služeb od předpláceného vývoje přes technickou podporu provozu až po hot-line.

DISPOT funguje na databázovém systému ORACLE