Účtování cloud

Kromě technologického zabezpečení cloud, mezi které patří hardwarová vybavenost a konektivita poskytovatele, a také kromě vlastních aplikací, které jsou v cloudu provozovány, je nesporně  důležité umět veškleré nabízené cloud služby svým zákazníkům řádně vyúčtovat. Existují jednodušší řešení, ve kterých poskytovatel cloud služeb účtuje svým zákazníkům pouhé paušální poplatky, to ovšem ne zcela koresponduje s deklarovanou škálovatelností služeb. Velkou předností cloudu je přece možnost využívat (a samozřejmě platit) pouze za to, co skutečně potřebuji, jakou službu skutečně a v konkrétní čas odebírám. Pro účtování takových nestatických služeb již nepostačí vystavovat faktury s paušálními poplatky, ale naopak je potřeba nasadit plnohodnotný billing služeb, který na základě dynamických vstupních údajů o spotřebě služeb a na základě přidělených ceníků vytvoří spolehlivě a přesně fakturu za dané období, která bude reflektovat dynamiku a škálovatelnost odebíraných služeb. Vyúčtování plnohodnotným billingovým systémem nabídne poskytovatelům cloud řešení vedle přesného výpočtu ceny za odebrané služby také širokou možnost škálovatelnosti ceníků a vytvářet tak různé skupiny nabídek, které cílí na určitý segment zákazníků a kterými se poskytovatel těchto služeb jednoznačně vymezuje proti konkurenci.

Které výpočty vlastně poskytovatel cloud řešení potřebuje? Tuto otázku lze shrnout do několika odstavců:

Účtuje se přenos dat. Způsob je podobný jako pro FUP u klasického internetu. Parametry pro účtování jsou šířka pásma, množství přenesených dat. Každý uživatel dostane ceník za přidělenou šířku pásma, nastaví se v něm mezní limity maximálních rychlostí download/ upload. Cena je stanovena podle jednotlivých úrovní rychlostí download/upload, mezi kterými lze libovolně přecházet podle potřeby. Totéž platí pro stanovení ceníku množství přenesených dat. Zcela obdobně lze stanovit základní pásma ceníku a tím různé ceny za přenesení určitého množství dat. Cena se potom za zvolené období vypočítá přesně podle dynamiky přenášených dat. Granularita sledovaných impulzů je dána použitou technologií a může se jednat od čtyřiadvaceti- hodinových záznamů až po minutové záznamy, případně dokonce on-line záznamy.

Účtuje se využívání aplikací v cloudu. Parametry pro účtování jsou počet přístupů k aplikaci, délka využití aplikace, nebo jejího modulu. Také toto účtování vyžaduje především škálovatelnost a dynamiku ceníků. Provozovatel tak bude moci, nabídnou svým uživatelům účtování nejen vlastního přihlášení k aplikaci, ale také zohlednit dobu, kdy k přihlášení, nebo spotřebě služby došlo (pracovní den/volný den, stanovení špičky spotřeby apod.). Technologie předává billingu v pravidelných intervalech od přihlášení nejen počty přihlášených, ale také informace o tom, která část aplikace je využívána. Zpracováním těchto záznamů je billing schopen vyúčtovat velmi přesně a do nejmenších detailů spotřebované služby za dané období.

Účtuje se využití hardwerového vybavení, procesory, RAM, HDD. V těchto případech se také jedná o účtování dynamicky spotřebovávaných služeb. Pro každého zákazníka se stanoví ceník a billingový systém začne zpracovávat dynamická vstupní data z technologie o využití jednotek procesoru, jednotek operační paměti, nebo jednotek diskového prostoru. Jakýkoliv dynamický přechod ve spotřebě se v pravidelných intervalech zaznamenává a provozovatel je díky tomu schopen vyúčtovat přesně a do nejjemnějšího členění skutečnou spotřebu nabízených služeb.

Z uvedených popisů vyúčtování cloud služeb je zřejmé, že pro správnou fakturaci je u poskytovatele potřeba nasadit billingový systém. TelPro nabízí ověřené a spolehlivé billingové řešení DISPOT, které splňuje všechny výše uvedené požadavky pro vyúčtování cloud služeb v uvedené dynamice. Předností tohoto řešení je především:

  • možnost stanovit celou škálu různých ceníků podle charakteru a jednotek služeb
  • možnost objednávek takto definovaných služeb po skupinách, jednotlivě, nebo v čase
  • možnost stanovení účtovaných jednotek v souladu s možnostmi používané technologie
  • možnost definice speciálních cen, nebo speciálních slevových algoritmů
  • možnost přidání služeb paušálního charakteru, nebo jednorázového charakteru
  • možnost účtovat dle jednotek, podle skutečné spotřeby služby
  • možnost účtovat za zvolené období (měsíc, kvartál, nebo rok).

 

Billingový systém DISPOT byl prověřen více než desetiletým provozem účtování hlasových služeb. Pro tyto služby platí srovnatelné nároky na definici ceníků a rozmanitost kombinací slev a časů spotřeby služby stejně, jako jsou popsány pro vyúčtování cloudu. Proto je pro tento způsob fakturace cloud služeb DISPOT nabízen a doporučován.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Velmi se omlouváme, že jsme nuceni Vás obtěžovat touto hláškou. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close