Předplácený vývoj

Vývoj klíčových produktů je samozřejmostí. Každá nová verze produktu obsahuje něco nového, co posune užitnou hodnotu produktu kupředu. Jedná se vlastně o vývoj vycházející ze tří základních zdrojů. Prvním zdrojem vývoje jsou praktické zkušenosti. Nejcennějším podnětem budoucího vývoje je praktický provoz a informace, připomínky, přání a někdy i stížnosti uživatelů, tedy těch, kteří tráví s našimi produkty většinu pracovního času a pro které jsou naše produkty pracovním nástrojem. Pečlivě nasloucháme všem podnětům, analyzujeme je a zařazujeme do průběžného vývoje. Druhým zdrojem jsou vlastní zkušenosti. Tak jak se vyvíjí osoba programátora, nebo jak se vyvíjí prostředí, v kterém pracuje, musí se vyvíjet též aplikace. Tento druhý zdroj vývoje produktů respektuje stále modernější způsoby programování a stále se vyvíjející platformy moderních vývojových prostředí. Třetím zdrojem pro vývoj našich produktů je legislativa. Tam, kde je naše aplikace provázána s legislativou, musíme dbát, aby v tomto bodě nezastarala a aby vždy odrážela aktuální požadavky dané zákonem. Jedná se především o telekomunikační SW, kde existují moduly splňující předpisy Zákona o elektronických komunikacích a dalších závazných dokumentech vydaných ČTÚ, v produktech určených pro palírny a lihovary respektuje náš SW požadavky na evidenci podle závazných požadavků celní správy a nakonec všude tam, kde se účtuje musí naše programy respektovat platnou sazbu (sazby) DPH a další předpisy s tím související. Předplácený vývoj je služba spočívající v tom, že zákazník dostává automaticky sjednaný počet nových verzí za rok (minimálně však jednu ročně). Na rozdíl od krabicově zakoupeného SW nemusí zákazník sám hlídat nutnost změny programu a hlavně nemusí nakupovat při změně legislativy novou verzi programu.

Technická podpora

TelPro nabízí ke svým produktům spolupráci ve formě technické podpory, která zahrnuje především drobné úpravy SW na míru, customizaci výstupů, především sestav a souborů a ve složitějších případech takové technické zásahy, které sice lze provádět pomocí dodané aplikace, ale byly by pro obsluhu programu buď velmi náročné, nebo zdlouhavé. Ze zkušenosti víme, že napsání, odladění a spuštění skriptu pro hromadnou úpravu dat v databázi aplikace vyjde uživatele mnohem levněji, než nekonečná ruční úprava dat řádek po řádku. Samozřejmě že se jedná pouze o speciální případy, obvykle vyvolány nějakým vnějším vlivem, jako jsou migrace dat, výměna platformy OS, hromadné změny v cenících, prodej části podniku, výměna HW technologií apod.

Hot-line

Hot-line je služba, kterou poskytuje TelPro v běžné pracovní době. Tam, kde z nějakých důvodů potřebuje uživatel aplikace poradit, použije službu Hot-line a zavolá na jemu přidělené telefonní číslo. Na lince se ho ujme pracovník TelPra, který buď sám, nebo spolu s kolegy vyhledá nejlepší řešení na položený dotaz. Může se stát, že z původního telefonického dotazu vyplyne řešení v podobě technické pomoci.

Objednaná technická podpora

Technická podpora pro speciální účel může být avizována dopředu a objednána pro konkrétní činnost. Příkladem může být instalace databáze Oracle, nebo speciální podpora pro uzávěrku fakturace, pokud spadne do dnů volna apod. Předem sjednaná technická pomoc je vždy definována pro konkrétní účel a je znám její rozsah (lidé/dny).

Objednaná implementační podpora

Pokud zákazník zakoupí náš SW a implementuje jej na svých HW, dostává obvykle spolu se zakoupeným programem v ceně podporu implementace. Existují však případy, kdy je potřeba smluvně zabezpečit trochu víc, než jen implementaci zakoupeného programu a jeho rozchození. Typickým případem je náhrada staršího SW naším programem, kde je mimo implementaci nutné naplnit nový program starými již provozovanými daty (provést migraci). Implementační podpora se také může týkat výměny části systémů, které jsou s naším SW propojeny (například výměna CRM systému, nebo změna v účetním systému). Ve všech takových případech nabízí TelPro plnou podporu a pomoc svým zákazníkům s cílem dosáhnout požadovaného stavu co nejefektivněji.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Velmi se omlouváme, že jsme nuceni Vás obtěžovat touto hláškou. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close