Poplatkový automat

Moderní řešení pro úřady, které šetří náklady a zjednodušuje práci

V dnešní době, kdy efektivita a optimalizace procesů jsou klíčové pro úspěch veřejných institucí, se stává stále důležitější zavádění moderních technologií. Jednou z těchto technologií jsou poplatkové automaty, které přinášejí řadu výhod pro úřady i občany.


Snížení nákladů


Poplatkové automaty umožňují efektivní inkaso poplatků a poplatkových částek bez nutnosti osobního přítomnosti úředníka. To výrazně snižuje náklady spojené s provozem úřadů, neboť není zapotřebí vyhrazený personál k obsluze každé transakce. Automaty pracují neustále a bez přestávek, což dále zvyšuje jejich efektivitu a snižuje náklady na personál.


Zvýšená dostupnost pro občany


Díky poplatkovým automatům mají občané možnost provádět platby až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což značně zlepšuje jejich dostupnost k veřejným službám. Už nemusí občané chodit na úřad v omezených otevíracích hodinách nebo čekat ve frontě. Jednoduše mohou přijít k automatu v libovolný čas a provést požadovanou platbu rychle a snadno.


Zefektivnění pracovních procesů na úřadech

Použití poplatkových automatů značně zjednodušuje práci úředníků tím, že jim umožňuje soustředit se na složitější úkoly namísto rutinních plateb a inkas. Tím se zvyšuje celková produktivita pracovníků a umožňuje úřadům lépe se věnovat individuálním potřebám občanů a poskytování kvalitnějších služeb.


Bezpečnost a spolehlivost


Moderní poplatkové automaty jsou vybaveny pokročilými bezpečnostními opatřeními, jako jsou šifrování dat a monitorování transakcí, což zajišťuje ochranu osobních údajů a peněžních prostředků uživatelů. Díky tomu jsou automaty spolehlivým a bezpečným způsobem pro provedení plateb.


Možnost rozšíření služeb


S rozvojem technologií je možné poplatkové automaty neustále aktualizovat a rozšiřovat jejich funkce. To znamená, že úřady mohou v budoucnu nabízet nové služby a možnosti plateb prostřednictvím stávající infrastruktury, což přináší ještě větší užitek pro občany a zvyšuje flexibilitu úřadů.


V dnešní době, kdy je efektivita a přístupnost veřejných služeb stále důležitější, jsou poplatkové automaty nezbytným nástrojem pro modernizaci úřadů a zlepšení jejich fungování. S jejich pomocí mohou úřady snížit náklady, zefektivnit pracovní procesy a poskytovat lepší služby občanům, což přináší výhody pro všechny zúčastněné strany.

Napojení na účetní SW

Automat eviduje platby on-line přímo do ekonomického systému úřadu (např. Ginis, Orsoft)

Všechny druhy plateb

Automat umožňuje všechny druhy plateb, jak hotovostní (mince i bankovky), tak i prostřednictvím klasických i bezkontaktních (NFC) bankovních platebních karet

Vzdálená správa a monitoring

K automatům dodáváme desktopovou i webovou aplikaci pro vzdálené sledování i řízení automatu (stav financí, stav hw komponent, volitelná nabídka poplatků apod.)

Města, která používají náš Poplatkový automat

Pojďme probrat jak Vám poplatkový automat usnadní práci.